forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

Fix it Center อบต.ตะคุ

13062558

 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน

เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
โดยมี ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม
เช่น การตรวชเช็ค-ซ่อม เครื่องยนต์ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า
การฝึกอาชีพ ตัดผม-เสริมสวย การปั้งกระถางซีเมน และการทำอิฐบล็อก

FIX it Center อบต.ตะขบ

14062558

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
โดยมี ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม
เช่น การตรวชเช็ค-ซ่อม เครื่องยนต์ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า
การฝึกอาชีพ ตัดผม-เสริมสวย การปั้งกระถางซีเมน และการทำอิฐบล็อก

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

18052558

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมที่ดีงามของนักศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2558

สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เพื่อพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมีคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2558 ณ กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

13052558

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดโครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง

พร้อมทั้งมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และรับอุปกร์การเรียน

ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 

โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา

07052558

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

และครูผู้ทำการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการประจำปี พ.ศ. 2558

โดยมีหลักสูตรเสริมสวย (นวดหน้า สปา) และหลักสูตรการหล่อผลิตภัณฑ์จากปูนซีเมนต์

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย (วันสงกรานต์)

08042558
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย (วันสงกรานต์) 
จัดพิธีสงน้ำพระพุธทรูป รดน้ำดำหัว ผู้บริหารวิทยาลัย
1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

232201
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
64
94
158
231372
1528
2068
232201
Your IP: 54.224.2.123
Server Time: 2018-07-16 11:57:56

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!