forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

สภากาแฟร่วมใจ

16092558-1

วันที่ 16 กันยายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัด สภากาแฟและประชุม หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำชุมชน /

ผู้นำท้องถิ่น / คหบดี / ภาคเอกชน / คณะกรรมการวิทยาลัย ฯ ตลอดจนสถานศึกษาและ

สถานประกอบการเครือข่าย ในเขตอำเภอปักธงชัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 

13032558 1เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

โดยมีายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นประธานในพิธี
ในการนี้มีผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี "คนดีของประเทศไทย"

09092558

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี "คนดีของประเทศไทย" ณ กองบิน ๑

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๙ -๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

ขับขี่ปลอดภัย

09092558-1

อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ

วันที่ 9 กันยายน 2558 โดยแผนกช่างยนต์และงานโครงการพิเศษฯ

ร่วมกับบริษัทใต้ฟ้ามอเตอร์ จำกัด สาขาปักธงชัย

เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ

02092558

วันที่ 2 กันยายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)

งานวันวิทยาศาสตร์

26082558
             วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
                โดยมีกิจกรรม วาดภาพระบายสี การประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้
                               และการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ทวนคำปฏิญาณและประดับแถบ 2 สี

24082558

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 วิยาลัยเทคนิคปักธงชัย กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา
โดยนำลูกเสือระดับชั้น ปวช.1 เข้าพิธีทบทวนคำปฏิญาณและประดับแถบ 2 สี
เพื่อรับเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญในกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

232190
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
53
94
147
231372
1517
2068
232190
Your IP: 54.224.2.123
Server Time: 2018-07-16 11:54:40

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!