forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

เข้าค่ายพักแรม ณ ค่าย พีเอส แคมป์

27112558

เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
นำนักเรียน ระดับ ปวช.1 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่าย พีเอส แคมป์
ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความยินดีต้อนรับ นายอลงกรณ์ วัฒนสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจฯ

23112558

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
แสดงความยินดีต้อนรับ นายอลงกรณ์ วัฒนสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจฯ
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

20092558

เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผลงานเข้าร่วมจำนวน 15 ชิ้น

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

02112558

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

21102558

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดงานมุฑิตาจิตให้กับท่านรองชาญยุทธ รวิยะวงศ์

29092558

วันที่ 29 กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ร่วมจัดงานมุฑิตาจิตให้กับท่านรองชาญยุทธ รวิยะวงศ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกลางเทคโนโลยีเฉพาะทาง

16092558

พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกลางเทคโนโลยีเฉพาะทาง
โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย ท่านสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ
นายศุภชัย แน่นอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำชุมชน / ผู้นำท้องถิ่น / คหบดี /
ภาคเอกชน / คณะกรรมการวิทยาลัย ฯ ร่วมเปิดป้ายอาคารเรียนในครั้งนี้ด้วย

1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

232186
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
49
94
143
231372
1513
2068
232186
Your IP: 54.224.2.123
Server Time: 2018-07-16 11:53:36

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!