forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

09032559

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
โดยมีนายศุภชัย แน่นอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นประธานในพิธี
ในการนี้มีผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ

18022559

เมื่อวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ได้เข้าร่วมการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ"
ณ ห้างสรรถสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในครั้งนี้ วิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
"กลอนล็อคประตูม้วน"
และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
"อุปกรณ์นึ่งประหยัดพลังงาน"

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ (Project)

11022559

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ (Project)
ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคารปฏิบัติการ เทคโนโลยีเฉพาะทาง วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

29012559

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559
โดยการนำของผู้อำนวยการศุภชัย แน่นอุดร คณะผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา

OpenHouse 2558

27012559

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ได้จัดงานวันเปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย (Open House) ประจำปีการศึกษา 2558
แนะนำการเรียนด้านอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่เส้นทางสายอาชีพ
และนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา แต่ละแผนกวิชา
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทุกชั้นปี

วันครู 2559

16012559

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

เข้าร่วมงานกิจกรรมวันครู ปี 2559 และร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์วันครู ครั้งที่ 33

อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

เข้าร่วม 12 วิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

244298
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
68
82
232
243387
1267
2639
244298
Your IP: 54.196.110.85
Server Time: 2018-11-13 10:09:44

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!