forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

วันแข่งขันมหกรรมกีฬามวลชนนานาชาติ

25052559

วันแข่งขันมหกรรมกีฬามวลชนนานาชาติ (Challenge day)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 2559

16052559

โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

09032559

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
โดยมีนายศุภชัย แน่นอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นประธานในพิธี
ในการนี้มีผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ

18022559

เมื่อวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ได้เข้าร่วมการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ"
ณ ห้างสรรถสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในครั้งนี้ วิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
"กลอนล็อคประตูม้วน"
และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
"อุปกรณ์นึ่งประหยัดพลังงาน"

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ (Project)

11022559

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ (Project)
ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคารปฏิบัติการ เทคโนโลยีเฉพาะทาง วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

29012559

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559
โดยการนำของผู้อำนวยการศุภชัย แน่นอุดร คณะผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา

1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

256223
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
65
83
65
255696
6340
1424
256223
Your IP: 107.23.129.77
Server Time: 2019-05-26 12:42:48

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!