forex trading logo


 

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ

18022559

เมื่อวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ได้เข้าร่วมการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ"
ณ ห้างสรรถสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในครั้งนี้ วิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
"กลอนล็อคประตูม้วน"
และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
"อุปกรณ์นึ่งประหยัดพลังงาน"

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ (Project)

11022559

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ (Project)
ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคารปฏิบัติการ เทคโนโลยีเฉพาะทาง วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

29012559

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559
โดยการนำของผู้อำนวยการศุภชัย แน่นอุดร คณะผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา

เข้าค่ายพักแรม ณ ค่าย พีเอส แคมป์

27112558

เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
นำนักเรียน ระดับ ปวช.1 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่าย พีเอส แคมป์
ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

20092558

เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผลงานเข้าร่วมจำนวน 15 ชิ้น

สภากาแฟร่วมใจ

16092558-1

วันที่ 16 กันยายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัด สภากาแฟและประชุม หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำชุมชน /

ผู้นำท้องถิ่น / คหบดี / ภาคเอกชน / คณะกรรมการวิทยาลัย ฯ ตลอดจนสถานศึกษาและ

สถานประกอบการเครือข่าย ในเขตอำเภอปักธงชัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

13052558

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดโครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง

พร้อมทั้งมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และรับอุปกร์การเรียน

ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 

1.1.jpg
ไม่มีรูป

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

260320
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
71
60
274
259165
1518
2249
260320
Your IP: 18.206.241.26
Server Time: 2019-07-17 21:57:24

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!