forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

เปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

18122556Openhouse

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ได้จัดงานวันเปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย (Open House) ประจำปีการศึกษา 2556

แนะนำการเรียนด้านอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่เส้นทางสายอาชีพ

และนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา แต่ละแผนกวิชา

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทุกชั้นปี

ประเมินองค์การวิชาชีพ

161256

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รับการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

หน่วยวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ 16 ธันวาคม 2556

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัย

11122556

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ร่วเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช

ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ("เทศกาลไหมไทยที่โคราช" Thai silk Festival 2013)

ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2556 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

บริจาคโลหิต

2122556

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยการนำของ นายอาคม  จันทร์นาม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ร่วมบริจาคโลหิต 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

 

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

4122556

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ร่วมพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ณ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25112556

เนื่องด้วยในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖

ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

โดยการนำของผู้อำนวยการ นายอาคม  จันทร์นาม ร่วมกับโรงเรียนในเขตอำเภอปักธงชัย

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ

โดยเฉพาะกิจการลูกเสือ พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ให้กำเนิดและทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้เจริญรุ่งเรือง

เป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราในวันนี้

ปรับปรุงบริเวณโรงจอดรถ

21112556

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย โดยการร่วมแรงร่วมใจของคณะครู นักเรียน นักศึกษา

ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

240038
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
105
78
1354
238012
4598
1874
240038
Your IP: 54.156.51.193
Server Time: 2018-09-25 22:01:20

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!