forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27122556

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย โดยการนำของท่านผู้อำนวยการอาคม  จันทร์นาม

นำคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ในครั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยได้รับโล่รางวัลสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม "ใบพัดกำเนิดไฟฟ้า" ซึ่งได้รับการคัดเลือก

จากคณะกรรมการระดับภาค ให้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป

ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

181256

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โดยมีท่านนายอำเภอนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ท่านอดีต สส. สมศักดิ์  พันธ์เกษม ประธานสถานศึกษา

และผู้นำชุมชน ร่วมกับท่านผู้อำนวยการอาคม  จันทร์นาม คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

เปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

18122556Openhouse

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ได้จัดงานวันเปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย (Open House) ประจำปีการศึกษา 2556

แนะนำการเรียนด้านอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่เส้นทางสายอาชีพ

และนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา แต่ละแผนกวิชา

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทุกชั้นปี

ประเมินองค์การวิชาชีพ

161256

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รับการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

หน่วยวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ 16 ธันวาคม 2556

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัย

11122556

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ร่วเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช

ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ("เทศกาลไหมไทยที่โคราช" Thai silk Festival 2013)

ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2556 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

บริจาคโลหิต

2122556

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยการนำของ นายอาคม  จันทร์นาม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ร่วมบริจาคโลหิต 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

 

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

4122556

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ร่วมพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ณ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

232231
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
94
94
188
231372
1558
2068
232231
Your IP: 54.224.2.123
Server Time: 2018-07-16 12:04:39

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!