forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

กีฬาและสันทนาการต้านภัยยาเสพติด

31012557

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการต้านภัยยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2557
โดยการนำของผู้อำนวยการอาคม จันทร์นาม คณะผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา

ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

23012557

วันที่ 23 มกราคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
โดยผู้อำนวยการอาคม จันทร์นาม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8
ซึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการอำนาจ ฝ่าวิบาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ประธานคณะอนุกรรมการและคณะ
ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยได้รับเกียรติจากนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย
นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ พระครูพิพัฒน์ อิสรคุณ
ผู้แทนศาสนาในคณะกรรมการวิทยาลัยฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะศิษย์เก่า
ผู้แทนสถานประกอบการ ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
และให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม
เทคนิคปักธงชัยปริทัศน์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
และกิจกรรมสอน 108 อาชีพ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา
เข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวด้วย

วันครูและกีฬาอาชีวสัมพันธ์

16012557

ท่านผู้อำนวยการอาคม  จันทร์นาม นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมกิจกรรมวันครู และกีฬาอาชีวสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

ณ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

นักเรียน นักศึกษา ร่วมพัฒนาวิทยาลัย

15012557

ท่านผู้อำนวยการอาคม  จันทร์นาม นำคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์วิทยาลัย

มอบโล่พร้อมด้วยเกียรติบัตร

02012556

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายอาคม จันทร์นาม
มอบโล่พร้อมด้วยเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา
ที่นำสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๔ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม "ใบพัดกำเนิดไฟฟ้า"
เข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับรางวัลเหรีญบทองแดง
และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ที่ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานเหรียญทองดีเด่น ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
และในระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗

01012556

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗
ให้กับท่านภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย
ท่านสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
และท่าน สส.ประนอม โพธิ์คำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต ๓

วันครอบครัววิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

28122556

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการอาคม  จันทร์นาม

ได้จัดกิจกรรมวันครอบครัววิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

เพื่อให้คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการ

สานสัมพันธ์ และสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

232233
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
96
94
190
231372
1560
2068
232233
Your IP: 54.224.2.123
Server Time: 2018-07-16 12:04:54

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!