forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

เลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง รองผู้อำนวยการ

04102557

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ชาวเทคนิคปักธงชัย ร่วมงานเลี้ยงส่ง

นางสุรีย์  อ้วนโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เพื่อไปรับตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

และในครั้งนี้ ได้ทำการต้อนรับ นายยงยุทธ  กลิ่นศรีสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ที่มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

กิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรี สุรนารี - ปักธงชัย

03102557

วันที่ 2 ตุลาคม 2557  วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรี สุรนารี - ปักธงชัย จัดให้มีการแข่งขันกีฬา กระชับมิตร

ระหว่่างวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

30092557

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการอาคม จันทร์นาม
ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก

ประจำปีการศึกษา 2556  ในการนี้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทุกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RBL

24092557

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 วิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ

16092527

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษา

ที่จัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ.2557

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

28082557

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรม วาดภาพระบายสี ประกวดชุดรีไซเคิล

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และแต่งกายเหมือนนักวิทยาศาสตร์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและประดับแถบ 2 สี

20082557
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา โดยนำลูกเสือระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 130 คน เข้าพิธีทบทวนคำปฏิญาณและประดับแถบ 2 สี เพื่อรับเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญในกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

239998
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
65
78
1314
238012
4558
1874
239998
Your IP: 54.156.51.193
Server Time: 2018-09-25 21:31:25

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!