forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

งานวันวิทยาศาสตร์

26082558
             วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
                โดยมีกิจกรรม วาดภาพระบายสี การประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้
                               และการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ทวนคำปฏิญาณและประดับแถบ 2 สี

24082558

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 วิยาลัยเทคนิคปักธงชัย กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา
โดยนำลูกเสือระดับชั้น ปวช.1 เข้าพิธีทบทวนคำปฏิญาณและประดับแถบ 2 สี
เพื่อรับเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญในกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

วันแม่แห่งชาติ 2558

11082558

วันที่ 11 สิงหาคม 2558

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ร่วมพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ณ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

เลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการ

05082558
 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดงานแสดงความยินดี นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
นายศุภชัย แน่นอุดร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

วันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

28072558

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อาคม จันทร์นาม ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลูกต้นไม้และรับมอบโต๊ะเอนกประสงค์
จากชมรมผู้ปกครอง - ครู เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

โครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2558

16072558

โครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2558
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปักธงชัย
ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่ประชาชน
ภายในตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จำนวน 16 หมู่บ้าน
ระหว่างวันที่ 16 - 28 กรกฎาคม 2558

สำรวจการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ ภายในวิทยาลัย

10072558

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ
ลงพื้นที่สำรวจการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ ภายในวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
และพื้นที่ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1.1.jpg
sub.gif

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

110321
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
5
295
375
108631
5
7703
110321
Your IP: 107.21.159.218
Server Time: 2015-09-01 00:41:26

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!