forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

โครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ

22102557
โครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ และจัดทำแผนปฎิทินการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2558

เข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2557

24102557

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดให้ลูกเสือวิสามัญกองวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยเข้าค่ายพักแรม

ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2557

ณ ค่ายฝึกทหารพรานที่ 26 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันปิยมหาราช

23102557

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ร่วมพิธีวางพวงมาลา

เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

เลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง รองผู้อำนวยการ

04102557

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ชาวเทคนิคปักธงชัย ร่วมงานเลี้ยงส่ง

นางสุรีย์  อ้วนโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เพื่อไปรับตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

และในครั้งนี้ ได้ทำการต้อนรับ นายยงยุทธ  กลิ่นศรีสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ที่มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

กิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรี สุรนารี - ปักธงชัย

03102557

วันที่ 2 ตุลาคม 2557  วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรี สุรนารี - ปักธงชัย จัดให้มีการแข่งขันกีฬา กระชับมิตร

ระหว่่างวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556

14032557

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โดยมีายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นประธานในพิธี
ในการนี้มีผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติด้วย

director.jpg
sub.gif

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

047745
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
93
273
1837
43676
93
9952
47745
Your IP: 54.90.243.204
Server Time: 2014-11-01 06:20:16

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!