forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

จัดงานมุฑิตาจิตให้กับท่านรองชาญยุทธ รวิยะวงศ์

29092558

วันที่ 29 กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ร่วมจัดงานมุฑิตาจิตให้กับท่านรองชาญยุทธ รวิยะวงศ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกลางเทคโนโลยีเฉพาะทาง

16092558

พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกลางเทคโนโลยีเฉพาะทาง
โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย ท่านสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ
นายศุภชัย แน่นอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำชุมชน / ผู้นำท้องถิ่น / คหบดี /
ภาคเอกชน / คณะกรรมการวิทยาลัย ฯ ร่วมเปิดป้ายอาคารเรียนในครั้งนี้ด้วย

สภากาแฟร่วมใจ

16092558-1

วันที่ 16 กันยายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัด สภากาแฟและประชุม หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำชุมชน /

ผู้นำท้องถิ่น / คหบดี / ภาคเอกชน / คณะกรรมการวิทยาลัย ฯ ตลอดจนสถานศึกษาและ

สถานประกอบการเครือข่าย ในเขตอำเภอปักธงชัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี "คนดีของประเทศไทย"

09092558

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี "คนดีของประเทศไทย" ณ กองบิน ๑

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๙ -๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

ขับขี่ปลอดภัย

09092558-1

อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ

วันที่ 9 กันยายน 2558 โดยแผนกช่างยนต์และงานโครงการพิเศษฯ

ร่วมกับบริษัทใต้ฟ้ามอเตอร์ จำกัด สาขาปักธงชัย

เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ

02092558

วันที่ 2 กันยายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 

13032558 1เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

โดยมีายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นประธานในพิธี
ในการนี้มีผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

1.1.jpg
sub.gif

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

120510
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
256
530
2564
116892
2701
7493
120510
Your IP: 50.17.78.238
Server Time: 2015-10-09 13:40:18

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!