forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2558

01072558

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ได้นำนักเรียนลูกเสือวิสามัญ
เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ
ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

FIX it Center อบต.ตะขบ

14062558

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
โดยมี ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม
เช่น การตรวชเช็ค-ซ่อม เครื่องยนต์ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า
การฝึกอาชีพ ตัดผม-เสริมสวย การปั้งกระถางซีเมน และการทำอิฐบล็อก

Fix it Center อบต.ตะคุ

13062558

 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน

เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
โดยมี ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม
เช่น การตรวชเช็ค-ซ่อม เครื่องยนต์ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า
การฝึกอาชีพ ตัดผม-เสริมสวย การปั้งกระถางซีเมน และการทำอิฐบล็อก

พิธีไหว้ครูและพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเจ้า 2558

11062558

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดพิธีไหว้ครูและพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเจ้า
โดยมีนายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
นางหนูจันทร์ เลิศพรมราช ประธานชมรมผู้ปกครอง
พร้อมทั้งครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมพิธีพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

18052558

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมที่ดีงามของนักศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2558

สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เพื่อพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมีคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2558 ณ กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

13052558

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดโครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง

พร้อมทั้งมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และรับอุปกร์การเรียน

ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 

13032558 1เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

โดยมีายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นประธานในพิธี
ในการนี้มีผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

director.jpg
sub.gif

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

093137
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
578
459
1426
88710
3306
6887
93137
Your IP: 54.92.131.88
Server Time: 2015-07-07 22:21:02

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!