forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

เลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง รองผู้อำนวยการ

04102557

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ชาวเทคนิคปักธงชัย ร่วมงานเลี้ยงส่ง

นางสุรีย์  อ้วนโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เพื่อไปรับตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

และในครั้งนี้ ได้ทำการต้อนรับ นายยงยุทธ  กลิ่นศรีสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ที่มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

กิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรี สุรนารี - ปักธงชัย

03102557

วันที่ 2 ตุลาคม 2557  วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรี สุรนารี - ปักธงชัย จัดให้มีการแข่งขันกีฬา กระชับมิตร

ระหว่่างวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

30092557

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการอาคม จันทร์นาม
ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก

ประจำปีการศึกษา 2556  ในการนี้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทุกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RBL

24092557

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 วิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556

14032557

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โดยมีายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นประธานในพิธี
ในการนี้มีผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติด้วย

director.jpg
sub.gif

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

045506
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
195
276
1830
40939
7893
3165
45506
Your IP: 54.205.98.35
Server Time: 2014-10-24 14:45:16

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!